در حال بارگزاری

آلبوم ها

مدارا

مدارا

Lyrics : Shahram Shokoohi , Ali Bahreini
Music : Shahram Shokoohi , Amir Hossein Kashanian
Arrangement : Milad Torabi , Amir hossein Kashanian

چنانچه تمایل داشته باشید میتوانید جهت حمایت از صاحب اثر،این اثر را از طریق لینک زیر خریداری بفرمایید

کولی عشق

کولی عشق

Lyrics : Shahram Shokoohi,Ali bahreini,Mahla Soleymani
Music:Shahram Shokoohi
Arrangement:Milad Torabi,Amir Hossein Kashanian

چنانچه تمایل داشته باشید میتوانید جهت حمایت از صاحب اثر،این اثر را از طریق لینک زیر خریداری بفرمایید

تا نفس هست

تا نفس هست

Lyrics: Shahram Shokoohi,Ali Bahreini
Music: Shahram Shokoohi,Milad Torabi
Arrangement: Amir Hossein Kashanian,Milad Torabi

چنانچه تمایل داشته باشید میتوانید جهت حمایت از صاحب اثر،این اثر را از طریق لینک زیر خریداری بفرمایید